Over

Visie

Mensen verschillen in de manier waarop ze informatie verwerken. Het onderwijs is steeds minder op die verschillen ingesteld. De aanpak van de leerstof, het tempo en de toetsing is voor iedereen hetzelfde. Dan kun je namelijk snel en goedkoop resultaten meten.
Wie niet standaard leert, heeft dus een probleem in het huidige onderwijs.

Veel leerlingen, studenten en hun ouders constateren dat er op school of de opleiding ‘niet uitkomt wat erin zit’. Je weet dat je beter kunt dan het cijfer op de toetsen aangeeft, maar omdat je het niet zichtbaar kunt maken, ga je geloven dat je toch dommer bent of beter je best had moeten doen.

Verborgen Schatten vindt, dat dit anders moet en ook anders kan. Het onderwijs gaat uit van een standaardleerling en creëert daarmee uitvallers. Wanneer je uitgaat van verschillen tussen leerlingen, kijk je niet alleen naar wat ze niet kunnen, maar ook naar wat ze wel kunnen. En met je sterke kanten kom je door de wereld, dat bewijzen al die ondernemers, kunstenaars en wetenschappers die op school lui en dom werden genoemd.

In alle cursussen en scholingen staat centraal: wat zijn je kwaliteiten en hoe kun je die het beste inzetten. Hoe dat eruit ziet is ook voor iedereen anders. Het is maatwerk. Zo werken we niet alleen met studenten, maar ook met docenten, zodat ze (weer) ervaren hoe het in het onderwijs ook anders kan.

 

Update Dyslexie

Eens in de twee maanden verschijnt de Update Dyslexie, met het laatste nieuws op het gebied van studiemiddagen, workshops en cursussen op het gebied van dyslexie en verschillen in informatieverwerking.

Wilt u via de Update Dyslexie op de hoogte worden gehouden, dan kun u zich hier aanmelden voor de mailinglist.

 

Wie is Nel Hofmeester?

Nel Hofmeester

Mijn interesse voor de barrieres die mensen kunnen ondervinden bij het leren en studeren loopt als een rode draad door mijn loopbaan.
Na de Lerarenopleiding studeerde ik taalbeheersing aan de Universiteit van Amsterdam. Ik studeerde af op het onderwerp: ‘Afvallers van het lees- en schrijfonderwijs’. Daarna gaf ik les aan Nederlandstalige analfabeten en was docent Nederlands als tweede taal. Aan de Hogeschool Rotterdam werkte ik als docent aan de Lerarenopleiding en in de nascholing als trainer van docententeams.
Ik was verantwoordelijk voor de oprichting van de Helpdesk Dyslexie en werkte mee aan het formuleren en implementeren van het beleid ‘studeren met een functiebeperking’.
Onder Publicaties vind je de boeken en artikelen die ik in de afgelopen jaren schreef.
Op dit moment verzorg ik vanuit mijn bedrijf Verborgen Schatten scholingen, cursussen en workshops op het gebied van dyslexie en verschillen in informatieverwerking.

 

Over Verborgen Schatten
Nieuw: vanaf januari 2016 heeft de Scholing Leerroutes Dyslexie voor onderwijsmedewerkers de ADAP accreditatie voor
   logopedisten.
– Verborgen Schatten is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO).

 

Zie ook muziekdocent Bastiaan Baaij op www.dyslexieplein.nl