Leerroutes Dyslexie

Studenten die de Leerroutes Dyslexie volgen kunnen hier direct doorklikken voor het beluisteren van de concentratie-oefeningen

Waarom Leerroutes Dyslexie?

9200000035105857leerroutes-dyslexie-module-2-dyslexie-en-studievaardigheidleerroutes dyslexie 3 blauw

 

De Leerroutes Dyslexie zijn vanaf 2000 ontwikkeld in samenwerking met studenten met dyslexie. Uitgangspunt was de vraag: wat hebben jullie nodig om de studie efficiënter en effectiever aan te pakken? Hieruit ontstonden de modules: ‘Ontwikkel je eigen leerstijl’ en ‘Dyslexie en studievaardigheid’. Uitgangspunt is om de studie aan te pakken via je sterke kanten.

Zie voor meer informatie het filmpje op YouTube over de Leerroutes Dyslexie op de Hogeschool Rotterdam.

 

 • Module 1 en 2 zijn bedoeld voor studenten met dyslexie in het Hoger Onderwijs. Ook MBO-studenten met dyslexie en leerlingen uit de bovenbouw van de HAVO of het VWO kunnen er veel aan hebben.
 • Module 3 is geschreven voor de PABO-studenten met dyslexie, maar is eigenlijk van belang voor alle PABO-docenten en studenten. Ben je ouder van een kind met dyslexie en gaat het niet goed op school, dan kan deze module je helpen je kind te ondersteunen.

De modules zijn uitgegeven bij Uitgeverij Garant en te bestellen via elke boekhandel. Onder publicaties vind je de nodige gegevens.

Wist u dat…….

Module 1 van de Leerroutes Dyslexie op de Hogeschool Rotterdam geldt als vervanging van de taaltoets in de propedeuse voor studenten met dyslexie?

Daar zijn de modules opgenomen in het keuzevakprogramma. Studenten krijgen er 2 studiepunten per module voor.

Geen Leerroutes Dyslexie op jouw instelling?

We geven de Leerroutes Dyslexie door het hele jaar heen:

Module 1 en 2:

 •  op 4 vrijdagen voor docenten en
 •  op 4 zaterdagen voor studenten.

Module 3 wordt gegeven op 2 zaterdagen in het najaar van 2016.

Zie voor de precieze gegevens de agenda.

Cursus Leerroutes Dyslexie module 1 en 2 voor studenten

Module 1 – Ontwikkel je eigen leerstijl.
Module 2 – Dyslexie en studievaardigheid.
Op vier zaterdagen werk je in een groep met andere studenten met dyslexie aan de volgende onderwerpen:

 • Wat betekent dyslexie voor jou, in het onderwijs en de wetenschap?
 • Meervoudige intelligentie en beelddenken
 • Studeren met dyslexie, de regelingen
 • Hulpmiddelen
 • Dyslexie en ‘life style’, dyslexie en werk
 • De kunst van het lezen, mindmappen en geheugentraining
 • De kunst van het schrijven
 • Taalirritaties en de Toolbox Taalvalkuilen.

Je werkt met studiestrategieën die aansluiten bij de ‘dyslectische leerstijl’ en schrijft aan de hand daarvan je eigen studieprofiel. De scholing kent geen toets, maar twee evaluatiemomenten. Aan het eind ontvang je een certificaat. Zie voor de precieze gegevens de agenda.

Quotes
'Nooit geweten, dat dyslexie zoveel meer is dan alleen dat probleem met lezen en schrijven. Ik dacht altijd: ik ben al dyslectisch en dan ben ik ook nog een chaoot. Hier heb ik geleerd hoe het echt in elkaar zit. En daar kan ik wat mee.'

'Handig om te weten op welke voorzieningen je recht op hebt.

'Dat snellezen zag ik eerst echt niet zitten. Maar ik moet zeggen, dat ik nu een stuk gemakkelijker lees!'

 

Scholing Leerroutes Dyslexie module 1 en 2 voor onderwijsmedewerkers

Vier vrijdagen werk je met andere onderwijsmedewerkers aan de uitbreiding van je kennis over dyslexie, studeren met dyslexie en de achtergronden van de Leerroutes Dyslexie. (Zie de onderwerpen hierboven)

Behalve aan inhoudelijke, vakdidactisch en pedagogische kennis besteden we aandacht aan hoe je deze Leerroutes Dyslexie als (keuze-) cursus kunt implementeren binnen de opleiding of studie. De scholing kent geen toets, maar twee evaluatiemomenten. Aan het eind ontvang je een certificaat

Zie voor de precieze gegevens de agenda.

Quotes
'Ik dacht dat ik alles wel zo'n beetje wist van dyslexie, maar dit is wel een heel compleet boek over dyslexie en de cursus is heel inspirerend.'

'Steeds als ik deze cursus geef voor studenten, merk ik, hoeveel ze eraan hebben. Dat zeggen ze zelf ook.'

Module 3 - Spelling leren met het hele brein - Speels en effectief

In twee zaterdagen leer je de basisregels van de spelling. Door muziek, beweging en visualisatie in te schakelen bij het leren van de spellingregels, sluiten we aan bij de sterke kanten van kinderen en (jong)volwassenen met dyslexie. De basisregels voor de spelling en ook de werkwoordspelling worden beeldend en via algoritmes in logische stappen aangeleerd. Zo verbinden we de verbale vermogens en de logica van de linker hersenhelft met het vermogen tot verbeelding en overzicht van de rechter hersenhelft. De methode kan naast alle andere spellingmethodes gebruikt worden en is geschikt voor alle niveaus van basisonderwijs tot hoger onderwijs.

Inhoud

Lezen en spellen als twee kanten van één medaille, het Klankenschema, over klankdelen versus lettergrepen, het belang van de klemtoon in het woord, over open- en gesloten klankdelen en hoe je uitlegt waarom graanaat  fout is, terwijl je toch twee keer een lange aa hoort. En hoe je omgaat met de volgende fouten: gulukug loopen er geen biren op strat! Over luister-, regel- en inprentwoorden en een logisch en visueel weergegeven stappensysteem voor de spelling van de werkwoorden, zodat de twijfel over d’tjes en de t’tjes tot het verleden behoort!

Zie voor de precieze gegevens de agenda.