Informatieverwerking

Allemaal anders – De standaardstudent bestaat niet!

Iedereen weet wel zo ongeveer dat mensen niet allemaal op dezelfde manier met informatie omgaan. Om iets te onthouden maakt de één notities, de ander luistert alleen, weer een ander maakt een tekeningetje. Een taak aanpakken doet de één het gemakkelijkst door te doen – via trial and error -, een ander leest liever de instructie, weer een ander kijkt op internet hoe anderen het aanpakken. Iemand die liever begint met het lezen van een instructie, wordt heel ongelukkig als hij/zij wordt gedwongen het via trial and error te doen. Omgekeerd is dat ook zo. Iedereen heeft een eigen aanpakstijl die het best bij hem of haar past.

In het onderwijs doen we echter alsof iedereen op dezelfde manier informatie verwerkt – leerstof wordt via één standaardaanpak aangeboden en getoetst.

Leerlingen die niet standaard leren komen daardoor in de knel en kunnen vaak niet laten zien wat ze wel kunnen.  Vaak horen ze, dat ze niet de slimste zijn, dat ze beter moeten opletten en harder moet werken. Als je dat maar vaak genoeg hoort, ga je dat op den duur ook geloven. Hierdoor verliezen leerlingen niet alleen het geloof in zichzelf, maar ook de motivatie voor de studie.

Verborgen Schatten biedt workshops aan voor jongvolwassenen om te ontdekken wat hun sterke kanten zijn en hoe ze die kunnen inzetten bij studie en werk. We werken met de checklist meervoudige intelligentie die een goede indicatie geeft van wat iemands sterke en zwakke kanten zijn. Het is geen test, maar een handvat om de opleiding, de studie of het werk efficiënter, effectiever en met meer plezier aan te pakken.

Daarnaast zijn er scholingen voor docenten, zorgcoördinatoren en studiecoaches die gerichter willen werken met leerlingen en studenten van wie ze zien: er zit meer in, dan er uit komt!

 

Coaching voor jongvolwassenen 

 ‘Haal eruit wat er in je zit’
Heb je het gevoel dat er niet uitkomt wat er in je zit? Loop je in je studie of op je werk tegen problemen aan omdat je niet standaard leert en studeert? Heb je de indruk dat je docenten of collega’s vooral je zwakke kanten zien en niet aansluiten op je sterke kanten?
Leer in twee bijeenkomsten je sterke kanten kennen via de checklist meervoudige intelligentie en ontwikkel op basis daarvan een studiestijl waarmee je gemakkelijker je opleiding, studie of beroep kunt aanpakken. Leren, studeren en functioneren vanuit je sterke kanten – daarmee kom je de wereld door!
Deze coaching vindt plaats in Amsterdam. Bij voldoende aanmelding kan er ook een groep worden geformeerd.

Voor meer informatie
Stuur een mail met uw vraag naar info@verborgenschatten.eu of bel 06 51 28 0375.

 

Scholing voor docenten, zorgcoordinatoren, studiebegeleiders en alle anderen die uit leerlingen willen halen wat er in zit

Haal eruit wat er in zit!
In deze praktijkgerichte training ontdek je als docent je eigen leerstijl – die vaak ook je doceerstijl is! –, je leert hoe je de leerstijl van een leerling kunt interpreteren en hoe je daarover het gesprek kunt aangaan. Na de tweede bijeenkomst ga je aan de slag met een concrete leerling bij wie er volgens jou meer inzit dan eruit komt.
Uiteindelijk doel is, dat deze leerling zijn/haar kwaliteiten herkent en op basis daarvan handvaten ontwikkelt om de opleiding efficiënter, effectiever en met meer plezier aan te pakken.

Tijdsinvestering
– Vier bijeenkomsten van drie uur.
– Drie gesprekken met een leerling/student.
De bijeenkomsten vinden eens in de twee weken plaats.

Bij ‘in company trainingen’ kan het hele schoolteam in de eerste bijeenkomst kennismaken met dit project en met het eigen studieprofiel.  Een selectie van het team doorloopt het verdere traject als specialist.
Bij minimaal 12 aanmeldingen wordt deze scholing ook in Amsterdam  aangeboden.

Voor meer informatie
Stuur een mail met uw vraag naar info@verborgenschatten.eu of bel 06 51 28 0375.